Harnesk

Välkommen till

Roland Harnesk

Organisationsutveckling

 

Moderator 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Företaget är ett kunskapsföretag som inriktar sig på personalutveckling och ledarutvecklingsfrågor genom utbildning, seminarier, handledning och rådgivning.

 Fresh 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information se: "Om företaget"