Harnesk

Konsultinriktning
De senaste tio åren har jag varit inriktad på personalutvecklingsfrågor där jag kombinerat min femtonåriga socialarbetarebakgrund och kompetens i mänskligt beteende med forskarstudier och utbildare i Ledarskap och Human Resource. Min ambition är att öka verksamheternas förmåga att tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens. Jag har lång erfarenhet av både utbildning och handledning ibland annat; Ledarskap, Medarbetarskap, Offensivt kvalitetsutveckling, Motivation, Mänskligt beteende, Förändringsarbete, Kommunikation, både individuellt och i grupp.

 

Professionella samtal och föreläsningar är mina arbetsverktyg och under mitt yrkesliv har jag rört mig på olika arbetsfält och inom flera olika organisationstyper på det privata, kommunala och statliga området och därigenom ett brett personligt och professionellt nätverk.

 

Roland Harnesk Organisationsutveckling startades av Roland Harnesk hösten 2007 och drivs som ett enmansföretag i samverkan med andra för att främja organisationers utveckling. En utveckling av verksamheten är inriktad på naturupplevelser som exempelvis jakt med antingen kamera eller vapen. Se RH Hunting & Nature. Ett paket kan innehålla både naturupplevelser och utbildning eller kick off och team building.   

 

Företagets grundidé bygger på att alla organisationer består av individer som har olika roller och ansvarsområden men som verksamheten är beroende av för att kunna utvecklas och möta de behov som den ska tillgodose hos dem som verksamheten riktar sig till. Hur dessa individer exempelvis mår, samverkar, är engagerade och vill, är olika framgångsfaktorer för verksamhetens prestation och konkurrenskraft. Har man medarbetare eller motarbetare?

 

Hur verksamhetens ledning fungerar är en annan avgörande faktor. Är chefen/ledaren en position eller är det en funktion? 

 

Hur fungerar organisationskulturen?

 

Vilken situation befinner sig organisationen i?

 

Licsem 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationsnr: 570816-9098

Momsregnr: SE 570816909801

Företaget har F-skattebevis

Bankgironr: 209-4738

www.harnesk.info

Lenatorp 1, 962 03 Mattisudden

Telefon: 070/636 22 43