Harnesk

Utbildningsbakgrund

 
Examen

     
Teknologie Licentiatexamen, Luleå   80 poäng  (2004)


Socionomexamen, Umeå Universitet   140 poäng  (1981)
      

Kursinnehåll teknologie licentiatsexamen:      
 

Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2000   4 poäng  (2000)


Vetenskapsmetodik   5 poäng  (2000)


Offensiv kvalitetsutveckling i ett uthålligt samhälle   4 poäng  (2001)


Engelska - Skriftlig och muntlig framställning   4 poäng  (2001)


Informationssökning för doktorander   1 poäng  (2001)


Kvalitativa metoder   5 poäng  (2002)


Pedagogisk utbildning för universitetets lärare   2 poäng  (2002)


Vetenskapligt artikelskrivande   2 poäng  (2002)


Muntlig presentationsteknik   3 poäng  (2002)


Avhandlingar   6 poäng  (2002)


Ledarskap och kompetens för kunskapsbyggnad  och forskning i tvärvetenskaplig miljö   2 poäng  (2003)

 

Tvärvetenskapliga perspektiv på forskning om lärande   3 poäng  (2003)


Teorier om lärande   3 poäng  (2003)

 

Tvärvetenskap och lärande   2 poäng  (2003)


Kursinnehåll socionomexamen     1977 - 1981
 

Samhällsvetenskaplig grundkurs   40 poäng 

 
Socialt arbete   40 poäng  


Fördjupningsdel: Social administration och planering 20 poäng 

 
Studiepraktik   40 poäng 

 
Socialt arbete D-kurs   10 poäng  (1988)
      
Annan fortbildning

  
Examinator Utmärkelsen Kvalitet i Norr (1999)

 

Företagsinriktad Säljutbildning,  AMU Gruppen   23 v  (1996)      
     
Forskningsinformation      
      
2002. Presenterade ett konferensbidrag på The 7th Congress for Total Quality Management i Verona, Italien. 

     
2002. Tilldelades forskningsmedel av Vinnova till projektet "Ledaskap för ökad delaktighet och hållbar hälsa".

      
2002. Antagen som forskarstuderande i forskarskolan Arena Lärande vid Luleå tekniska universitet. 

     
2000. Antagen som forskarstuderande i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet.