Harnesk

CV


Yrkeserfarenhet

2007 - ff Roland Harnesk Organisationsutveckling startade i oktober 2007 (se nedan)

- Uppdrag på universitet och högskola (lärare på distanskurser, gästföreläsningar, handledning av magisteruppsatser m.m.)

- Ledarskapsseminarier

- Granskning av vetenskapliga artiklar

- Organisationsutvecklingsuppdrag 

 

2000 - 2007 1:e Forskningsingenjör/forskarstuderande, Luleå tekniska universitet
 – Pedagogiskt arbete med undervisning, handledning och kursutveckling i
         ledarskap,  medarbetarskap, kreativitet, projektledning och HR-frågor
– Forskarstudier i Kvalitetsteknik och aktiv i forskarskolan Arena Lärande
– Undervisning i socialt arbete


1998 – 2000 Konsult, Institutet Ungdom och Framtid i Boden AB
Projektledning i lokala, regionala och internationella utvecklingsprojekt.

Stöd och utbildning i sociala och individuella utvecklingsprojekt


1996 – 1998 Egen verksamhet
 Företagsinriktad säljutbildning som resulterade i egen verksamhet med
 inriktning på arbetsledarstöd i personalfrågor


1991 Chef, Individ och familjeomsorgsavdelning, Ragunda kommun
Kontraktsanställning för att lösa interna och externa problem


1982 – 1996 Jokkmokks kommun
Chef för flyktingmottagning, skolkurator, socialsekreterare,
SYO- funktionär, civilförsvarsutredare, fältsekreterare, behandlingsassistent, gymnasielärare

1981 – 1982 Socialsekreterare, Gällivare kommun
Socialt utrednings- och behandlingsarbete

 

Exempel på utförda uppdrag

 

Roland Harnesk Organisationsutveckling:

- Projektanställning på Högskolan Gotland vt 2011 på inst Humaniora och samhällsvetenskap

- Uppdrag som lärare på kursen Lean på Mittuniversitetet 2009 ff 

- Granskning av aktuella vetenskapliga artiklar åt tidskriften Management Research News 

- Ledarskapsutbildningar på Kunskapens hus och Vattenfall Training Centre i Jokkmokk

- Organisationsutvecklingsuppdrag och Ledarskapseminarier åt Jokkmokks kommun

- Olika gästföreläsningar på  Luleå tekniska universitet: ex Individen i projektgruppen, Ledarskap och medarbetarskap

- Projektanställning som socialsekreterare på biståndsenheten 2008 och 2010 i Jokkmokk 

- Kvalitet och lärande i organisation, seminarium Hushållningssällskapet Rådgivning Nord

 

Under tiden på Luleå tekniska universitet har jag bland annat;
- utfört externa personalutvecklingsprojekt
- moderator på nationell konferens och
- examinatorsutbildningar i Utmärkelsen Kvalitet i Norr.

 

Under tiden som anställd konsult på IUF AB;
- utarbetade jag en handbok i hur man bygger upp samverkan i sektorövergripande projektgrupper,
- genomförde jag interna företagsanalyser i dåvarande Växtkraft Mål 4 programmet med hjälp av SWOT-analyser,
- kompetensutvecklingsprojekt för kamratstödjare i skolan och anställda i ungdomsprojekt
- individuella utvecklingsprojekt för människor som riskerade långvarig arbetslöshet
- representant för Länsstyrelsen i Norrbottens län och nationell projektdeltagare i olika transnationella utvecklingsprojekt
- vidareutbildning i beteendefrågor för anställda inom bland annat handikappomsorg och undersköterskeutbildning
 

I min tidigare egna verksamhet genomförde jag bland annat uppdrag som var direkt kopplade mot personalproblem och att öka gruppers psykosociala kompetens.

 

Omdöme av tidigare uppdragsgivare:


”…har en mycket god yrkeskompetens och hög arbetskapacitet. Han utför sina arbetsuppgifter självständigt och tar stort ansvar för sitt arbete.”
 (Margreth Sandling, Skolchef)

 

”… har vid varje tillfälle visat sig vara saklig, analytisk och förtroendeingivande både gentemot klienter och medarbetare.” (Anders Bengtsson, Rektor)

 

”Genom sitt öppna och raka sätt, sin viljestyrka, har han vunnit förtroende hos såväl flyktingar som personal och andra samverkanspartner.”
(Hans-Erik Persson, Socialchef)

 

” han visat på en mycket god förmåga att sortera, prioritera och hålla en klar strategi i komplicerade skeenden. Han har lätt för att samarbeta och förmår dela med sig av sin person till såväl medarbetare, arbetsledning som klienter. Trots den korta tid som stått till hans förfogande och den utomordentligt svåra situation avdelningen befunnit sig i har han i väsentlig grad förmått förbättra arbetsklimatet på avdelningen. Roland Harnesks yrkeskompetens och arbetskapacitet är mycket stor, hans ansvarskänsla utöver det vanliga.” (Bodil Henriksson, Socialdirektör)

 

”Han är noggrann och ambitiös och är omtyckt av studenterna för sin pedagogiska skicklighet och av kollegorna för sin positiva attityd.” (Lars Bäckström, Avdelningschef)

 

Referenser

Bengt Klefsjö, Professor IES/KML, Luleå tekniska universitet, 0920/911 23
P-O Lindroth, F D VD IUF i Boden AB, 070/577 95 80
Helena Zimmer, Projektledare på Hushållningssällskapet, 070/559 65 94