Harnesk

Mina Tjänster

 

- Utbildning i form av föreläsningar, seminarier    och workshops

- Handledning/coaching av medarbetare och arbetsledare

- Mentorskap

- Rådgivning i utvecklingsfrågor och problemlösning

- Utvärderingar

- Rekryteringsstöd

- Granskning av vetenskapliga artiklar

- EU-ansökningar om ekonomiskt stöd

- Team building och kick off

- Jakt och naturguidning (Se RH Hunting &  Nature)

 


 

 

 

Fresh 1