Harnesk

utb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll
• Ledarskap i organisationer
• Individen i organisationen
• Inflytande och beslutsfattande
• Organisationskultur
• Organisation och omvärld
• Kommunikation i organisationer
• Lärande i organisationer
• Organisation och kvalitetsutveckling

 

Ledaren – Medarbetaren – Situationen.

Situationen ger organisationen utvecklingsförutsättningar där ledarna och medarbetarna skapar innehållet. Alla är beroende av varandra och för att lyckas krävs ett möte med respektive individs behov och ambition. Organisationskulturen baseras på rådande attityder och värderingar som är en avgörande faktor på klimatet.
Roland Harnesk går igenom hur ledare och medarbetare samverkar och hur relationer samspelar i ett utvecklingsarbete för att skapa tillväxt och kvaliet i organisationen.


Övergripande syfte
Utbildningen syftar till att belysa ledarskapets utgångspunkter och medarbetarskapets förutsättningar utifrån organisationens uppdrag och situation för att skapa ett kvalitativt output. 

Föreläsare
Roland Harnesk socionom och teknologie licentiat i kvalitetsteknik med inriktning på ledarskap

Omfattning och genomförande
Utbildningen kan genomföras allt från en dag till en vecka. Upplägget är helt beroende på deltagarnas intresse och behov. Teman kan väljas ut, fördjupas och kompletteras allt utifrån intresse. (se exempel på andra ämnen på hemsidan). Utbildningen blandas med workshops och deltagarnas erfarenheter.

Pris
Enligt offert