Harnesk

Relationen är en förutsättning för ledarskap i en modern organisation

 

Moderator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll
• Chefskap/Ledarskap
• Medarbetare/motarbetare
• Motivation och engagemang
• Attityder, värderingar och organisationskultur
• Förändringar
• Ständiga förbättringar mot utvecklad kvalitet

 

I takt med att kunskapssamhället växer fram behövs också ett utvecklat ledarskap som kan möte nya de förutsättningarna.  En organisation är ingen egen organism utan består av individer och som arbetsledare ställs du inför krav på att möta dessa individers behov för att kunna utvecklas tillsammans i en modern organisation. För att klara denna utmaning ställs krav på att vara kunnig i hur människor fungerar och vad som engagerar och motiverar dem. Gårdagens chefskap behöver utvecklas till ett modernt ledarskap därför att dagens kunskapssamhälle innebär helt nya förutsättningar och krav på dig som ledare. Denna utbildning bygger på en kombination mångårig erfarenhet av människokunskap och ledarskapsutveckling.

 

Övergripande syfte
Utbildningen syftar till att utveckla din generella kunskap i människokunskap som hjälper dig att förstå dina medarbetare och hur du kan möta dem och tillsammans utvecklas för att bättre kunna uppfylla organisationens uppdrag. 

 

Mål
Efter utbildningen kommer du att förstå vad människor behöver och vad som engagerar och motiverar dem. Du kommer att förstå grunderna i hur relationer utvecklas och kan användas för att bilda plattform i en modern organisation. 

 

Föreläsare
Roland Harnesk socionom och teknologie licentiat i kvalitetsteknik med inriktning på ledarskap
www.harnesk.info

 

Omfattning och genomförande
Utbildningen kan genomföras allt från en dag till en vecka oc h anpassas efter deltagarnas behov. Innehållet kan kompletteras och fördjupas beroende på val av nivå och temafördjupning (se exempel på ämnen). Utbildningen blandas med workshops samt erfarenhetsutbyte.

 

Pris
Enligt offert