Harnesk

 

 

 

 

Publikationer

2004. Leadership for Co-worker Commitment - a TQM Approach. (Lic uppsats) Läs mer Cachad -

 

2007. Leadership in Total Quality Management - an Act of Balance between Contradictions.

The TQM Magazine, Vol.19, No.6. Läs mer Artikel 3

 

2005. How Successful Swedish Organizations Achieve Sustainable Health. International Journal of Management Practice, Vol.1, No.3.

Läs mer Artikel 2

 

2004. Partnership with Internal Customers - a Way to Achieve Increased Commitment. The TQM Magazine, Vol. 16, No. 1.

Läs mer Artikel 1

 

 

2002. Konflikter och oenighet på arbetsplatsen av Rolf-Petter Larsen.(Bokrecension i Kvalitetsmagasinet nr. 3) Läs mer Konflikter och oenighet på arbetsplatsen

 

2001. Snabbhet viktigast för ständiga förbättringar. (Artikel i Kvalitetsmagasinet nr. 5) Läs mer  Cachad

 

2001. Dags att korsa revirgränserna. (Artikel i Kvalitetsmagasinet nr.5)

Läs mer  Q-mag

1998. Samverka! (Länsstyrelsens i Norrbottens Län, Rapportserie nr. 11)